SANU skup „Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Кosovu i Metohiji”

Utorak, 03. novembar 2020. 15:07
Autor: OS
Izvor: OS, SANU

U okviru ciklusa „Srpsko pitanje”, u ponedeljak, 9. novembra, u 10 sati, u Svečanoj sali SANU biće otvoren dvodnevni naučni skup „Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Кosovu i Metohiji”.Skup je posvećen utvrđivanju i analizi sadašnjeg stanja srpskog kulturnog nasleđa na pomenutom prostoru, kako materijalnog tako i nematerijalnog, sagledavanju dugoročnih pretnji njegovom opstanku, oblika njegovog ugrožavanja, osporavanja i krivotvorenja njegovog nacionalnog identiteta i utvrđivanju neophodnih naučnih i stručnih uslova (infrastrukturni, organizacioni, tehnički i kadrovski) za njegovo proučavanje, dokumentovanje, prezentaciju, afirmaciju i očuvanje.U posebnoj tematskoj celini skupa biće sagledani problemi u sferi prava i politike na Кosovu i Metohiji u vezi sa srpskom kulturnom baštinom i biće ukazano na ostvarive i održive statusne modele, koji mogu obezbediti valjan pravni okvir za odgovarajuću identitetsku zaštitu i očuvanje srpske kulturne baštine pri različitim mogućim modusima rešenja političkog položaja Кosova i Metohije.

Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, a sve u skladu sa kapacitetom prostora, epidemiološkim preporukama i ograničenjima.

Direktan prenos može se pratiti putem linka https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos

KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA