Beloglavi supovi i u Specijalnom rezervatu prirode „Peštersko polje“

Četvrtak, 26. novembar 2020. 22:21
Autor: OS
Izvor: OS, ZZPS

Beloglavi sup nastanjuje je i Peštersko polje.


Supovi na hranilištu, foto ZZPS

Formiranjem i radom hranilišta za nekrofagne vrste životinja u SRP „Peštersko polje“ za koje je odabir mesta realizovan krajem 2018. godine u saradnji Zavoda za zaštitu prirode Srbije i upravljača SRP „Peštersko polje “, kada je od nekoliko lokacija odabrana pozicija između lokaliteta Кrnja Jela i vrha Trojan, beloglavi supovi nastanjuju se i u Specijalnom rezervatu prirode „Peštersko polje“.

Hranilište koje je izgrađeno u skladu sa uslovima zaštite prirode Zavoda i svim standardima za ovakvu vrstu objekata počelo je sa radom početkom 2020 godine. Sa početkom rada hranilišta primećena su jata beloglavih supova (Gyps fulvus) čija se brojnost kretala od 30 do 180 jedinki, kao i da oko 50-ak jedinki beloglavih supova noći u šumi u blizini hranilišta i stenama neposredno ispod vrha Trojan. 

Uspešan rad hranilišta i širenje prostora na kojima obitava beloglavi sup, kako ističe direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Aleksandar Dragišić „rezultat je dobre prakse i saradnje Zavoda i upravljača, a pre svega, čuvara prirode na terenu“. Direktor Zavoda A. Dragišić ovim povodom podseća i da je „rad hranilišta u SRP „Peštersko polje“, takođe i rezultat višegodišnjeg spoja i rada stručnjaka, upravljača i svih zaštitara prirode na uspostavljanju nacionalne mreže hranilišta za nekrofagne vrste životinja koja je deo Balkanske mreže hranilišta, čime se omogućava neometano kretanje i širenje populacije ovih ugroženih vrsta na celom Balkanskom poluostrvu i šire u Evropi.

U mrežu ovih hranilišta, koja se nalaze u granicama zaštićenih područja proglašenim Specijalnim rezervatima prirode „Uvac“, „Кlisura reke Mileševke“, „Кlisura reke Trešnjice“, i sada „Peštersko polje“, nastojimo da se uskoro uključi još jedno, i to u Parku prirode „Stara planina“.

Hranilište na Pešterskom polju je ograđeno, ima objekat za fotografisanje i posmatranje životinjskih vrsta uz stalni video nadzor. Upravljač zaštićenog područja - Turistička organizacija Sjenice vodi evidenciju o prisustvu vrsta i obezbeđivanju i iznošenju hrane. Pored beloglavih supova, hranilište posećuju gavran (Corvus corax) i vetruška (Falco tinnunculus), a od krupnih zveri zabeležen je vuk (Canis lupus).


Foto Piksabej

Turistička organizacija Sjenica, kao upravljač rezervata, od februara 2020. do trenutka stručnog nadzora koje je obavio Zavod za zaštitu prirode Srbije u drugoj polovini oktobra, je organizovala iznošenje oko 23 tone hrane, čime je ujedno smanjeno nekontrolisano odlaganje uginulih životinja na širem području. Uginule životinje se, u saradnji sa lokalnom zajednicom, dovoze sa područja Pešterske visoravni i šire okoline. Takođe, planira se postavljanje rampe na prilaznom putu ka hranilištu koje je ograđeno drvenom ogradom i izgradnja pojilišta za životinje u okviru hranilišta, u skladu sa instrukcijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U odnosu na propisane režime zaštite i dozvoljene aktivnosti, posete novoizgrađenom objektu za posmatranje životinja su ograničene, i to prevashodno u naučno-istraživačke i edukativne svrhe, uz obavezno prethodno prijavljivanje upravljaču. Osnovni cilj ovako koncipiranih poseta jeste dobijanje novih podataka koji će biti iskorišćeni za poboljšanje statusa ugroženih vrsta na ovom području i u promotivne svrhe, sa ukazivanjem značaja sprovođenja aktivnih mera njihove zaštite.

KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA