Akcija vraćanja ptica u prirodna staništa

Četvrtak, 20. februar 2020. 02:13
Autor: OS
Izvor: OS, ZZPS

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Zoološki vrt grada Beograda uspešno su realizovali još jednu akciju vraćanja u prirodu dve ptice oporavljene od lakših povreda, koje su strogo zaštićene i nalaze se na Dodatku II CITES liste.U prirodu su vraćene: šumska sova (Strix aluco), obeležena otvorenim metalnim ornitološkim prstenom NHM BELGRADE 4Y01855, donešena iz Rače (Kragujevac) 30. januara, i mala utina (Asio otus), obeležena mikročipom 688 035 000 145 i otvorenim metalnim ornitološkim prstenom NHM BELGRADE 4Y01856, a nađena je u Beogradu sa lakšim povredama.

Direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandar Dragišić, povodom uspešno realizovane akcije vraćanja u prirodu oporavljenih ptica posebno je naglasio da „veliku ulogu u spasavanju povređenih vrsta imaju naši građani, koji nas obaveštavaju o tome gde su pronašli povređenu vrstu, i u velikom broju slučajava, povređenu životinju čuvaju i brinu se o njoj do dolaska stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji ih po preuzimanju dalje sprovode u rehabilitacione centre u zoo vrtovima u Beogradu i Paliću. Takođe, Zavod u okviru svojih redovnih terenskih aktivnosti u slučajevima pronalaska povređenih jedinki divljih vrsta preuzima i zbrinjava ih u Zoološki vrt grada Beograda“.Povodom realizovane akcije direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandar Dragišić ističe da „realizovana akcija predstavlja samo jednu od brojnih uspešnih akcija koje Zavod obavlja u okviru poslova zbrinjavanja retkih i ugroženih vrsta. Na godišnjem nivou realizuje se preko 100 akcija zbrinjavanja povređenih, bolesnih i napuštenih vrsta iz prirode, kao i vrsta oduzetih u slučajevima inspekcijskih nadzora. Ove aktivnosti realizuju se kroz uspešno uspostavljenu saradnju sa inspektorima za zaštitu prirode i prihvatilištima za životinje u zoo vrtovima u Beogradu i Paliću, kao i u saradnji sa organizacijama civilnog društva“, kao i da su „Posebno značajne akcije zaštite ptica, koje spadaju u jednu od najugroženijih grupa životinja, budući da je u Srbiji pod zaštitom oko 340 vrsta ptica, a najčešći uzroci njihovog stradanja su udari u staklene površine, sudari sa automobilima, izgladnelost mladih jedinki koje počinju svoj samostalni život ili promrzlost kada su zime veoma hladne i duge“.Akcija je počela preuzimanjem oporavljenih ptica u Zoološkom vrtu Beograd, kada je biolog Zoo vrta Krstijan Ovari zdravstveno i kondiciono oporavljene ptice predao ornitologu Zavoda Milošu Radakoviću radi vraćanja u prirodu ove dve vrste sova, i to, na lokacijama koje su u blizini mesta pronalaska ptica. Preuzimanje ptica propratila je ekipa Jutarnjeg progrma TV Prva.

Mala utina (Asio otus), nađena u Beogradu, u prirodu je vraćena na prostoru Novog Beograda u blizini reke Save, dok je šumska sova (Strix aluco) uspešno nastavila svoj samostalni život u blizini lokaliteta gde je pronađena kod Kragujevačke Rače.

KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA