Podsticaji Vlade za podršku razvoju inovativne privrede

Utorak, 16. mart 2021. 22:37
Autor: OS
Izvor: OS, Vlada Republike Srbije

Na besplatnoj onlajn radionici za novinare u Vladi Republike Srbije, na kojoj je predstavljen deo paketa mera Vlade za podršku razvoju inovativne privrede, poreski ekspert Svetislav Kostić istakao je da je Vlada donela dva ključna podsticaja koja se odnose na poreske olakšice i na omogućavanje dobrih početnih pozicija za razvijanje ideja.


Foto Piksabej

Kostić je objasnio da podsticaji koji se daju poslodavcima za privlačenje talenata omogućavaju uštede koje na mesečnom nivou mogu da budu 650 evra, što je približno 8.000 evra godišnje na bruto iznos mesečne zarade od oko 2.000 evra.

Prema njegovim rečima, dva ključna podsticaja odnose se na umanjenje poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca u periodu od pet godina, kao i na oslobođenje od poreza i doprinosa za osnivače startapa na period od tri godine.

On je objasnio da se u osmišljavanju podsticaja za privlačenje talenata Srbija vodila primerom Holandije, koja je iz perspektive privlačenja radne snage u nezavidnoj poziciji, jer je okružena sa tri dominantna tržišta od kojih svako ima veću snagu za privlačenje talenata.Kostić, koji je i jedan od autora podsticaja, ukazao je na to da holandska privreda mora da nastoji da se nametne u borbi za talentovanu radnu snagu sa tri konkurenta – Francuskom, Velikom Britanijom i Nemačkom.Prema njegovim rečima, Srbija je, vodeći se holandskim rešenjima na koja su se oslanjale zemlje sa sličnim problemima, osmislila podsticaj vezan za povratnike i strance, koji uključuje i zaposlene u multinacionalnim kompanijama.

On je rekao da su podsticaji usmereni na to da se mlađima od 40 godina koji su na školovanju ili rade u inostranstvu pomogne da donesu odluku da se vrate u Srbiju kako bi se srpskim poslodavcima omogućilo da privuku radnu snagu koju ne mogu da nađu na srpskom trižištu i kako bi se doprinelo poboljšanju naše demografske slike.

To je, kako je objasnio, omogućeno predviđenim mehanizmima umanjenja poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca tako što omogućava poslodavcima da nude što je moguće veće zarade sa manje troškova.Kostić je istakao da je taj podsticaj ograničen na porez na zarade i da se ne primenjuje na godišnji porez na dohodak građana.

On je rekao da je relativno negativna strana ovog rešenja da se za vreme trajanja ovog podsticaja od pet godina od zaključenja prvog ugovora o radu na neodređeno, osnovica za starosnu penziju izračunava na nešto više od 70.000 dinara, a ne na ceo iznos plate.Prema njegovim rečima, drugi podsticaj vezan je za osnivače inovativnih startapova i važi samo za novoosnovana privredna društva mlađa od tri godine.


Foto Piksabej

Kostić je napomenuo da ljudi koji imaju dobru ideju za razvijanje aplikacije, igrice ili patenta, kao i znanje, mogu da osnuju privredno društvo, uz uslov da imaju pojednačno najmanje pet odsto udela u vlasništvu i da nađu finansijera koji će da uloži 55 odsto kapitala u to privredno društvo.On je precizirao da osnivači koji su zaposleni u tom privrednom društvu mogu da ostvare oslobađanje od poreza i doprinosa u periodu od tri godine, uz uslov da se bave inovativnom delatnošću i da njihov godišnji prihod ne prelazi pola milijarde dinara.

Oslobođenje od poreza i doprinosa, kako je naglasio, odnosi se na zarade do 150.000 dinara bruto mesečno, uz obavezno zasnivanje radnog odnosa i prijavu na obavezno socijalno osigurane, kao i uz uslov da privredno društvo ne sme da bude povezano sa drugim pravnim licem.Prema njegovim rečima, ako je poslodavac osnivač više privrednih društava, ovu pogodnost može da ostvari samo u jednom privrednom društvu i ne može da koristi druge subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje u slučaju da koristi ovaj podsticaj.

Kostić je ukazao na to da su takvi poslodavci potpuno oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa i da država na sebe preuzima plaćanje doprinosa, ali na minimalnu osnovicu.Starosna penzija i pravo iz socijalnog osiguranja biće računato na najmanju mesečnu osnovicu, što će uticati na visinu starosne penzije, zaključio je on.

KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA