Vremenska prognoza za januar 2020.

Petak, 03. januar 2020. 19:08
Autor: Ogledalo Srbje
Izvor: RHMZ, foto: Piksabej

JANUAR 2020: Blaži i prosečno vlažan mesec. Slabi ili umereni mrazevi očekuju nas u trećoj dekadi januara.Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 2.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha od 1.3 stepen.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1.6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.4 steoen.

Mesečna suma padavina tokom januara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 2 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 42 mm.KOMENTARI
NAPIŠI KOMENTAR
NEMA VIDLJIVIH KOMENTARA